alarmsat alarmy instalacje tv sat anteny dvb-t
Galeria realizacji projektów

Firma AlarmSat istnieje na rynku od 2005 roku. Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług oraz umiarkowane ceny.

alarmy,Zielona Góra Fotowoltaika

monitoring cctv tv anteny dvb-t monitoring cctv tv anteny dvb-t monitoring cctv tv anteny dvb-t

Panele fotowoltaiczne przekształcają światło w energię elektryczną. Będąc świadomym, że prąd elektryczny kosztuje coraz to większe pieniądze, instalacje solarne są w stanie przynieść swoim właścicielom wymierne oszczędności w domowym budżecie.kontakt

alarmy,Zielona Góra Uzyskanie warunków przyłączenia

monitoring cctv tv anteny dvb-t

Uzyskanie warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego wymaga złożenia stosownego wniosku. Wniosek taki poza ogólnymi danymi wymaga sprecyzowania przez inwestora parametrów elektrowni oraz dołączenia niezbędnych załączników pozwalających zweryfikować parametry zastosowanych urządzeń zwłaszcza jednostek wytwórczych jak panele fotowoltaiczne i inwertery. Oznacza to, że wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć ściśle określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie można dowolnie zmieniać na etapie realizacji. Z tego względu projekt koncepcyjny, mimo iż często jest przez inwestorów traktowany pobieżnie ma duże znaczenie. Poprawna optymalizacja instalacji będzie rzutować na ekonomikę i proces realizacji instalacji.kontakt

alarmy,Zielona Góra Fotowoltaika - planowanie

monitoring cctv tv anteny dvb-t

Planując instalację solarną do produkcji energii elektrycznej należy się zastanowić do jakich celów energia ta będzie wykorzystywana. Istotne wydaje się przeanalizowanie dziennego / miesięcznego / rocznego zużycia prądu w domu / firmie, gdyż na tej podstawie dobiera się odpowiedni zestaw solarny i jego moc.kontakt

alarmy,Zielona Góra Wydajność instalacji fotowoltaicznej

monitoring cctv tv anteny dvb-t

W polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana usytuowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z zainstalowanego kW mocy (STC). Zazwyczaj ten wskaźnik dla poprawnych instalacji oscyluje wokół 950 – 1025 kWh/kW w zależności od technologii wykorzystanych paneli fotowoltaicznych, inwertera i lokalizacji.

W przypadku instalacji, do których budowy użyte zostały urządzenia o słabych parametrach (zwłaszcza inwerter i panele fotowoltaiczne) uzysk energii może spaść nawet poniżej 750 kWh/kW. Także niektóre moduły cienkowarstwowe zwłaszcza CIGS i a-Si dają nieco niższe uzyski. W ich przypadku optymalne instalacje osiągają w Polsce ok. 910 – 970 kWh/kW co często nie dyskwalifikuje ich z instalacji z uwagi na znacznie niższą cenę.

Na uzysk energii wpływ ma także sposób montażu instalacji. Optymalne ustawienie to pochylenie paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. Każde odchylenie od kierunku południowego oraz pochylenie poza wskazany zakres będzie skutkowało spadkiem produkowanej rocznie energii. Bardzo ważne jest też unikanie cieni od drzew , kominów i innych przeszkód. W przypadku braku możliwości uniknięcia okresowego cienia na panelach fotowoltaicznych trzeba odpowiednio połączyć poszczególne panele i zastosować optymizatory do zminimalizowania strat w produkcji energii.

Stosując te same komponenty najwyższy uzysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez swobodny przepływ powietrza. Montaż generatora fotowoltaicznego na dachu przy zachowaniu odstępów umożliwiających wentylację zmniejsza wydajność w stosunku do instalacji wolnostojącej o 2-5%. Z kolei brak wentylacji paneli na dachu jest powodem spadku wydajności o 7-10%. Z tego też powodu w przypadku systemów zintegrowanych z dachem ważne jest wykonanie kanałów wentylacyjnych lub zastosowanie paneli wykonanych z ogniw o możliwie niskim temperaturowym współczynniku strat mocy.

O skutkach nieprzemyślanych decyzji zakupowych (opartych najczęściej na niskiej cenie) będzie się można niestety szybko przekonać.kontakt

alarmy,Zielona Góra Fotowoltaika w okresie zimowym

monitoring cctv tv anteny dvb-t monitoring cctv tv anteny dvb-t

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem całorocznym. Trzeba jednak pamiętać, że w dużej mierze jej wydajność uzależniona jest od stopnia nasłonecznienia, a zatem inną wydajność będzie miała latem a inną zimą. Czy zatem jest to układ, w który warto inwestować?

W okresie zimowym produkcja jest utrzymana lecz zmniejsza się wydajność systemu. W związku z cyklicznymi zmianami nasłonecznienia uzysk energii elektrycznej zmienia się w czasie. Dla Polski można wyróżnić półrocze letnie, które jest dłuższe oraz okres zimowy z najmniejszym nasłonecznieniem w grudniu i styczniu. Wtedy to też bardzo często konieczne jest korzystanie z prądu sieciowego. Dzieje się to niezauważalnie dla właściciela instalacji. System automatycznie przełącza się na sieć zewnętrzną uzupełniając niedostatek wyprodukowanej energii.

W czasie letnich upałów mamy do czynienia z nadwyżką wyprodukowanej energii, której nie jesteśmy w stanie magazynować, dlatego konieczne jest przesłanie jej do sieci. Sieć energetyczna "zmagazynuje" nadmiar wyprodukowanej energii , którą możemy odebrać w ciągu roku. Zakład energetyczny nie pobiera opłat za "magazynowanie" oddanej energii. Odebrać z sieci energetycznej można 80% energii wprowadzonej

Paneli fotowltanicznych zimą nie trzeba odśnieżać ponieważ panele umieszczone pod kątem ponad 25 stopni same się odśnieżają jak zaświeci słońce. Nie ma potrzeby też ich myć ponieważ zrobi to za nas deszcz.kontakt

alarmy,Zielona Góra Fotowoltaika i oszczędności

monitoring cctv tv anteny dvb-t

Oszczędności są odczuwalne po kilku latach użytkowania , kiedy to zwraca się nakład poniesiony na inwestycję. Inwestycja w fotowoltaikę jest bardziej opłacalna niż lokata bankowa która daje nam 2-3% zysku ,a fotowoltaika 10-15% oszczędności w skali roku. Instalując panele fotowoltaiczne nie jesteśmy narażeni na wzrost cen prądu ponieważ wyprodukujemy sobie go sami. Wzrost cen prądu ma dla nas zaletę, ponieważ szybciej nam się zwróci koszt poniesiony na instalację fotowoltaiczną a po zwrocie instalacji fotowoltaicznej znacznie więcej pieniędzy zostanie nam w "kieszeni" które musielibyśmy wydać płacąc za zużytą energię elektryczną nie posiadając fotowoltaiki.

Instalacja fotowoltaiczna przewidziana jest na minimum 30 lat pracy. Producenci paneli fotowoltaicznych udzielają 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy.kontakt